Make your own free website on Tripod.com

Pilih perkataan sinonim yang betul bagi perkataan di bawah.

Latihan 1 Sinonim.Tekan pada jawapan yang betul.